Wat is het Fonds NME?

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME. Lees meer

Welke projecten worden toegekend?

Fonds NME ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie in heel Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking. Bekijk eerder toegekende projecten hier

Direct aanvragen

Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Nederland. Indicatief is er jaarlijks in totaal € 100.000 beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestellingen of giften. Lees meer

Ga naar aanvragen om te zien of uw initiatief ook door
Fonds NME kan worden gefinancierd