Wat is het Fonds NME?

De oudste rechtsvoorgangers van het tegenwoordige Fonds NME is in 1957 opgericht en kende de naam Fonds ter bestrijding van Natuurontluistering. De doelstelling was indertijd het helpen opvoeden van het Nederlandse volk tot een goed natuurbesef. In de kern is de ambitie van het fonds nog hetzelfde maar dan passend bij deze tijd.

Sinds 1976 draagt het fonds de naam Nationaal Fonds voor NME. Destijds bestonden de inkomsten nog uit de verkoop van enkele boeken over de Nederlandse natuur. Door het opdragen van de inkomsten en het kleiner worden van het vermogen is het fonds in 2010 als fonds op naam onderdeel geworden van de Van Dijk Nijkamp stichting.

De Van Dijk Nijkamp stichting heeft eveneens een lange historie waarbij eveneens initiatieven in de NME-sector met financiële middelen werden ondersteund. In 2014 heeft het bestuur van de Van Dijk Nijkamp stichting besloten om deze activiteiten te clusteren en te positioneren als Fonds NME. Wij denken hiermee het fonds helder te positioneren in de NME-sector en eer te doen aan de herkomst van de middelen onder beheer.

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwend om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME.

Waarom Natuur- en Milieueducatie?

Wij geloven dat een gezond leefklimaat dichtbij de natuur essentieel is om een gezond en gelukkig leven te hebben. Naast het beleven van de natuur is het belangrijk om te leren van en over de natuur en milieu. Uit onderzoeken cq conclusies van Jolanda Maas verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam blijken diverse belangrijk effecten van natuur op mensen en hun omgeving.

Kinderen die dichtbij de natuur opgroeien:

  • spelen vaker buiten, bewegen hierdoor meer waardoor er minder dikke kinderen zijn in groene omgeving
  • kennen een betere motorische ontwikkeling
  • spelen gevarieerder en creatiever dat zich ook omzet in hun persoonlijke ontwikkeling
  • ontwikkelen sociale omgangsnormen beter als ze dichtbij in de natuur kunnen spelen

Volwassenen die meer in de natuur komen:

  • voelen zich gezonder
  • zijn ook echt gezonder gemeten naar migraine, depressie, astma en diabetes
  • herstellen sneller als ze ziek zijn (ook als er zicht is op natuur tijdens herstel)
  • Natuur in de buurt draagt bij aan meer sociale contacten en cohesie. Hiermee wordt agressie en frustratie verminderd.

Wat doet het Fonds NME?

Het Fonds NME ondersteunt in heel Nederland initiatieven voor natuur- en milieueducatie. Het fonds heeft een rijke historie en het vermogen is opgebouwd uit een divers verleden. Wij willen in tijden van lagere overheidssubsidies een extra impuls geven aan ondernemerschap in de NME-sector. Indicatief is er jaarlijks € 100.000,- beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestellingen of giften. Het bestuur van de Van Dijk Nijkamp stichting beoordeelt de aanvragen uit het Fonds NME . Het bestuur bestaat uit 5 leden waarvan het merendeel ruime ervaring heeft als professional en/of bestuurder in de NME-sector.

Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Nederland. Dit kunnen dus naast verenigingen en stichtingen ook particulieren zijn al dan niet in groepsverband. Wij vinden het belangrijk dat aanvragers al dan niet succesvol verschillende bronnen van financiering hebben aangeboord. Hierbij is ook de aansluiting bij gelijksoortige lokale initiatieven en organisaties van belang. Het doel van het initiatief moet belangrijker zijn dan de continuïteit van de aanvragen.

 

Ga naar aanvragen om te zien of uw initiatief ook door
Fonds NME kan worden gefinancierd