Over Fonds NME

Wat is het Fonds NME?

De oudste rechtsvoorganger van het tegenwoordige Fonds NME is in 1957 opgericht en kende de naam Fonds ter bestrijding van Natuurontluistering. De doelstelling was indertijd het helpen opvoeden van het Nederlandse volk tot een goed natuurbesef. In de kern is de ambitie van het fonds nog hetzelfde maar dan passend bij deze tijd.

Sinds 1976 draagt het fonds de naam Nationaal Fonds voor NME. Destijds bestonden de inkomsten nog uit de verkoop van enkele boeken over de Nederlandse natuur. Door het opdragen van de inkomsten en het kleiner worden van het vermogen is het fonds in 2010 als fonds op naam onderdeel geworden van de Van Dijk Nijkamp Stichting.

De Van Dijk Nijkamp Stichting heeft eveneens een lange historie waarbij eveneens initiatieven in de NME-sector met financiële middelen werden ondersteund. In 2014 heeft het bestuur van de Van Dijk Nijkamp Stichting besloten om deze activiteiten te clusteren en te positioneren als Fonds NME. Wij denken hiermee het fonds helder te positioneren in de NME-sector en eer te doen aan de herkomst van de middelen onder beheer.

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwend om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME.

Waarom natuur- en milieueducatie?

Wij geloven dat een gezond leefklimaat dichtbij de natuur essentieel is om een gezond en gelukkig leven te hebben. Naast het beleven van de natuur is het belangrijk om te leren van en over de natuur en milieu. Uit diverse onderzoeken blijken verschillende positieve effecten van natuur op mensen en hun omgeving.

Kinderen die dichtbij de natuur opgroeien:

  • spelen vaker buiten en bewegen hierdoor meer;
  • kennen een betere motorische ontwikkeling;
  • spelen gevarieerder en creatiever wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling;
  • ontwikkelen beter sociale omgangsnormen als ze dichtbij in de natuur kunnen spelen.

Volwassenen die meer in de natuur komen:

  • voelen zich gezonder;
  • zijn ook echt gezonder gemeten naar migraine, depressie, astma en diabetes;
  • herstellen sneller als ze ziek zijn (ook als er zicht is op natuur tijdens herstel);
  • natuur in de buurt draagt bij aan meer sociale contacten en cohesie.

Wat doet het Fonds NME?

Het Fonds NME, dat een rijke historie heeft, ondersteunt initiatieven voor natuur- en milieueducatie in Nederland. Wij willen in tijden van lagere overheidssubsidies een extra impuls geven aan ondernemerschap in de NME-sector. Indicatief is jaarlijks €150.000 beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestellingen of giften. Het bestuur van de Van Dijk Nijkamp Stichting beoordeelt de aanvragen voor het Fonds NME. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden met ruime ervaring in de NME-sector.

Aanvragen kunnen worden gedaan voor initiatieven in Nederland. Deze kunnen gedaan worden door verenigingen, stichtingen en particulieren al dan niet in groepsverband. Het is belangrijk dat aanvragen vanuit meerdere bronnen financieel worden gesteund. De bijdrage van het Fonds NME bedraagt maximaal 25% van de totale kosten. Ook de aansluiting bij gelijksoortige lokale initiatieven en organisaties is voor ons van belang.

Ga naar aanvragen om te zien of uw initiatief ook door Fonds NME kan worden gefinancierd