Verzilting is een groeiend probleem in Nederland. Enerzijds door de gevolgen van klimaatverandering en anderzijds door kunstmatige ingrepen zoals drainage en grondwaterwinning, worden de bodem, het grondwater en het oppervlakte water in ons land steeds zouter. Dit probleem speelt niet alleen aan de kust, maar inmiddels in een groot deel van Nederland. Het is echter een algemene misvatting dat in zilte gebieden weinig kan groeien.

IVN Natuureducatie laat mensen met De Zilte Moestuin zelf aan de slag gaan met het kweken van groenten die hier juist goed gedijen. Door zelf ‘zilte groenten’ te kweken, meer te leren over de geschiedenis en toepassingsmogelijkheden zet IVN in op bewustwording en gedragsverandering. De Zilte Moestuin bestaat uit het boek Zilt, het Zilt kweekpakket en verschillende educatiematerialen.

Mede dankzij een financiële bijdrage van Fonds NME kwamen het Zilt kweekpakket, filmpjes, een online cursus en een fysieke basiscursus De Zilte Moestuin tot stand. De online cursus is gratis ter beschikking gesteld via e-learning platform IVN NatuurAcademie.

Zilte Moestuin kweekpakket