Speurend, spelend en struinend zélf de natuur ontdekken in het Groene Woud. Onder de noemer ‘Brabants Goud in het Groene Woud’ werkt ARK Natuurontwikkeling aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Bestaande bos- en natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden door ontbrekende schakels aan te kopen. Zo wordt de natuurkwaliteit van het gebied versterkt. Om kinderen en hun begeleiders daarbij te betrekken organiseert ARK een educatieproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs in de regio. Ontdekking en beleving van bijzondere natuur dicht bij huis staan centraal. Met het educatieprogramma ‘Op speurtocht in het Groene Woud’ laat ARK kinderen zelf beleven hoe fijn het is om door de natuur te banjeren. Een ervaring die blijft hangen, want dáár kan blijvend enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel voor onze natuur ontstaan.

Met de bijdrage van Fonds NME ontwikkelt ARK lesmateriaal voor dit educatieprogramma. Na een pilot van enkele lessen in het eerste jaar willen zij vervolgens jaarlijks minimaal 15 schoolklassen bereiken. Van het begin af aan wordt er samengewerkt met lokale organisaties. Er worden vrijwilligers geworven en getraind om op termijn de uitvoering van dit schoolproject over te nemen.

Sinds 1993 organiseert ARK in haar voorbeeldterreinen, verspreid over het land, buitenlessen voor de bovenbouw van basisscholen. Meer dan 100.000 kinderen én 20.000 begeleidende volwassenen zijn hierbij inmiddels vertrouwd gemaakt met spontane natuur, die zich vlakbij huis ontwikkelt.