De steenmarter is een in Nederland voorkomend roofdier dat behoort tot de marterachtigen. De steenmarter is misschien minder bekend dan zijn naaste familieleden de otter en de das. Toch doet de steenmarter het de laatste jaren erg goed in Nederland. Vooral in het oosten van ons land wordt hij inmiddels op veel plaatsen aangetroffen. De steenmarter is een echter cultuurvolger. Dit wil zeggen dat hij zich heeft aangepast aan de stedelijke omgeving, waar hij nestelt in spouwmuren, zolders en kruipruimten van woonhuizen en kantoren. Hij jaagt er op muizen en ratten. In steden als Arnhem, Nijmegen, Groningen, Assen, Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo, Maastricht en Heerlen wordt hij tot in de binnenstad aangetroffen. Omdat het een nachtdier is, wordt hij echter maar zelden gezien.

In de bebouwde omgeving kan de steenmarter tot overlast zijn. Overdag houden ze zich op in hun nest en kunnen dan voor geluidsoverlast zorgen. Vooral in de ochtend als de steenmarters, na een nacht jagen, vaak nog even spelen voor het slapengaan. Het kan er daarbij wild aan toe gaan en de steenmarter sleept zelfs speelgoed als tennisballen mee naar zijn nest. De nesten kunnen op den duur ook voor stankoverlast zorgen, want naast tennisballen sleept de steenmarter ook dode prooidieren mee naar het nest. Ook is van deze marter bekend dat hij soms in auto’s kruipt om aan de bedrading te knagen. Vooral Japanse auto’s zijn het doelwit, omdat deze merken vaak visolie verwerken in de bekleding van kabels.

Fonds NME heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van educatief materiaal voor de tentoonstelling De Steenmarter van Natuurmuseum Nijmegen. Deze expositie laat ons kijken door de ogen van de familie Stamp. Zij zijn net verhuisd, maar hun nieuwe huis blijkt al bewoond te zijn. Er woont een steenmarter op zolder! De interactieve tentoonstelling is geschikt voor alle leeftijden en besteedt aandacht aan de leefwijze van dit bijzondere dier. Zo zijn er nachtopnames te zien van de steenmarter uit de omgeving van Nijmegen en maakt de tentoonstelling gebruik van uniek fotomateriaal. Ook de naaste familieleden van de steenmarter, zoals de das en de otter, komen aan bod. Tot slot laat de tentoonstelling zien hoe op een diervriendelijk wijze overlast voorkomen kan worden.